உங்கள் ப்ளாக் பனிக் கொட்ட வேண்டுமா ?

Posted by biskothupayal

பனிக் காலம் வந்தாச்சு அதற்கேற்றார்ப்போல் நாமும் மாறவேண்டாமா

உங்க ப்ளாக் பனிக் கொட்ட வேண்டுமா இந்தாங்க லிங்க்
http://tutzone.net/2009/11/the-snow-show-in-your-blogs.html

இதில் குறிப்பிட்ட படி செய்து உங்கள் பதிவை படிக்க வருபவருக்கு குளிரடிக்க செய்யுங்கள்.

பிடித்திருந்தால் பின்னோட்டம் மற்றும் ஓட்டு போட்டு அடுத்தவரும் அறிய செய்யுங்கள்.

நன்றி /javascript'/>