உணவில் தேசியக் கொடிகள்

Posted by biskothupayal


உணவு
தேசியக் கொடிகளின் நாடுகள்
1. இந்தியா , 2. ஆஸ்திரேலியா, 3. பிரேசில், 4. பிரான்ஸ், 5. கிரீஸ்,
6. இத்தாலி, 7. ஜப்பான், 8. லெபனான், 9. தென்கொரியா,
10. ஸ்பெயின், 11. சுவிற்சர்லாந்து, 12. வியட்னாம்

சிட்னி உலக உணவு திருவிழா நடக்க இருக்கிறது.


அதற்கான வித்யாசமான விளம்பரம்


விளம்பர வடிவமைப்பு
Advertising Agency: /TBWA, Sydney, ஆஸ்திரேலியா/javascript'/>